Styrelsen 2011

Ordförande:
Tina Eriksson , email: tina.c.eriksson ”at” gmail.com

Sekreterare:
Rickard Seger, email: rickardseger ”at” hotmail.com

Kassör :
Christina Westermark, email: christina198514 ”at” hotmail.com

Info & Materialansvarig:
Emil Hyttinen, email: emilhyttinen ”at” gmail.com

Festansvarig:
Kristina Aspvall, email: kristina.aspvall ”at” @gmail.com

Annonser